Primăria Comunei Alma – judeţul Sibiu » Acces la informaţii de interes public

Acces la informaţii de interes public

Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31 dec. 2017

Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2017

Informatii de interes public

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public