Transparenţa decizională

LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica