Transparenţa decizională

Ghid explicativ pentru elaborarea si implementarea procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public

Lista functiilor cu veniturile salariale la 30.09.2018
Lista functiilor cu veniturile salariale la 31.03.2018
LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica