Transparenţa decizională

Lista functiilor cu veniturile salariale la 30.09.2018
Lista functiilor cu veniturile salariale la 31.03.2018
LEGEA   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica