Bun venit


 

Amplasată în nord-estul judeţului Sibiu, comuna Alma are în componenţă satele Alma, Şmig si Giacăş. Satul Alma, amplasat în sudul teritoriului administrativ al comunei, este accesat prin drumul judeţean DJ142E, din drumul naţional DN 14 (Sighişoara – Sibiu) amplasat la sud de teritoriul administrativ al acestei comune. Satul Şmig, amplasat în partea vestică a comunei, este accesat prin drumul comunal DC 19 care se desprinde din DJ142E. Satul Giacăş, amplasat în partea nord-estică a teritoriului administrativ al comunei, este accesat prin DC20 care se desprinde din DJ142E.

Din punct de vedere geografic comuna Alma este amplasată în partea de nord a Podişului Hârtibaciului, iar satele aparţinătoare Giacăş şi Şmig sunt situate în partea de sud a Dealurilor Târnavei Mici, subunitate a Podişului Târnavelor. Ca aspect general comuna Alma apare ca o regiune deluroasă străbătută de văi cu versanţi abrupţi generaţi de alternanţa de roci moi (argile, marne) cu roci mai dure (gresii sau nisipuri consolidate)

Eroziunea îndelungată la care a fost supusă regiunea, a dat naştere la trei nivele de eroziune ce se pot identifica în platourile înalte de deasupra satelor şi pe interfluvii. Structural zona este formată din monocline cu înclinare spre centrul cuvetei transilvane. Râul Târnava Mare a tăiat transversal aceste structuri, dând naştere la terase care se păstrează preponderent pe malul stâng.

Alături de aceste forme majore de relief, în zona amplasamentului studiat, pe ambele părţi ale Târnavei Mari, apar şi o varietate de microforme de relief, cum sunt: văile derazive, înşeuările în structuri argiloase, terasările antropice, văile scurte, ogaşele, etc.

Privite în condiţiile spaţiale ale întregii Depresiuni a Transilvaniei, Dealurile Târnavei Mici, au asemănări regionale cu unităţile învecinate aproape de nivelul confundării elementelor care le caracterizează. Văi largi asemenea unor depresiuni asimetrice, se impun ca arii de relativă discontinuitate fizico-geografică.

Structura cutată se reflectă în mod evident în relieful regiunii, astfel că peisajul de cueste dă nota dominantă pentru cea mai mare parte a teritoriului. Pe structurile sinclinale cuestele au fronturile opuse, iar monoclinurile largi converg către văi sau, în unele locuri, către aliniamentele de creste care marchează inversiuni de relief.

Pe teritoriul localităţii Alma, râul primeşte doi afluenţi de dreapta: pâraiele Maghiar şi Geacăş care sunt alimentate de apele rezultate din precipitaţii, topirea zăpezilor şi apele subterane. În partea de nord-est a localităţii, cursul pârâului Geacăş, chiar înainte de vărsarea în râul Târnava Mare este barat formându-se un iaz de aproximativ 8 ha ce are drept folosinţă principală atenuarea undelor de viitură de pe pârâul Giacăş.

 

Toti cei care sunt fiii ai satelor Alma,Smig si Giacas sau se simt legati sufleteste de aceste locuri sunt invitati sa participe la evenimentele care se vor desfasura in data de 06.09.2014-07.09.2014

Program zilele comunei 2017