Comisii

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL ALMA

A. Comisia pentru activitati economico-financiare,agricultura, activitati social-culturale,culte:

 1. Fetean Eugen                 – presedinte
 2. Mozes Iosif                      – secretar
 3. Turc Titu                          – membru
 4. Tokai Iosif                        – membru
 5. Bleahu Victor Constantin – membru

B. Comisia pentru invatamint, sanatate si familie, munca si protectie sociala, amenajarea teritoriu si urbanism:

 1. Lapadat Valer Nicolae  – presedinte
 2. Boian Ioan                    – secretar
 3. Feier Ioan Mihalache    – membru

C. Comisia juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, protectie copii, tineret si sport:

 1. Lapadatu Ioan    – presedinte
 2. Boian Virgil         – secretar
 3. Gertner Tibi        – membru