Acces la informaţii de interes public

Codul de etica

Raport privind implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 in anul 2018

Rapoartele de evaluare privind implementarea legii nr.52/2003 si legii nr. 544/2001 aferente anului 2018

Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31 dec. 2017

Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2017

Informatii de interes public

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public