Organigrama

Organigrama 2017

Hotarea nr 36/2015 privind modificarea si completarea HCL 23/2015 – aprobarea nr. maxim de posturi bugetare, organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Alma, pe anul 2015

Hotarea nr 23/2015 privind aprobarea nr. maxim de posturi bugetare, organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Alma, pe anul 2015

Hotarea nr 7/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015